Products and Areas of Utilisation

Calcite - TEB Mining

CALCITE

Calcite is a rock-forming mineral and the most common form of natural calcium carbonate.

Calsite is the principal constituent of limestone and marble.

Chemical formula is CaCO3

Mohs hardness is 3

Specific gravity is 2,6 – 2,8 gr/cm3  ( at 20 °C)

Calcite Practice Areas

 • Ceramic industry
 • Plaster industry
 • Construction chemical industry
 • Cement industry
 • Paper industry
 • Paint industry
 • Plastic and cable industry
 • Glass indusrty
 • Carpet and waxcloth industry
 • Pharmaceutical industry
 • Food industry

KALSİT

Kalsit, karbonatlı kayaçları oluşturan mineral olup doğal kalsiyum karbonatın en yaygın halidir.

Kalsit, Kireçtaşı ve mermerin ana bileşenidir.

Kimyasal yapısı, CaCO3

Mohs sertlik çizelgesine göre sertliği, 3

Özgül ağırlığı 20 °C’da 2,6 – 2,8 gr/cm3’dür

Kalsit Kullanım Alanları

⦁ Seramik sektörü
⦁ Alçı sektörü
⦁ Yapı Kimyasalları sektörü
⦁ Çimento sektörü
⦁ Kağıt sektörü
⦁ Boya sektörü
⦁ Plastik ve kablo sektörü
⦁ Cam sektörü
⦁ Halı tabanı, yer muşambası sektörü
⦁ İlaç sektörü
⦁ Gıda sektörü

Dolomite - TEB Mining

DOLOMITE

Dolomite is a common rock-forming mineral and an anhydrous carbonate mineral composed of calcium magnesium carbonate.

Dolomite is usually formed in limestone rich in magnesium.

Chemical formula, CaMg(CO3)2

Mohs hardness is 3,5 – 4

Specific gravity is 2,8 – 2,9 gr/cm3 (at 20 °C)

Chemical Composition:
CaCO3  : 54.35%
CaO  : 30.4%
MgCO3 : 45.65%
MgO : 21.7%
CO2 : 47.9%

Products and Areas of Utilisation

 • Ceramic industry
 • Road construction and concrete construction
 • Fertilizer production and soil reclamation in agriculture.
 • Glass and soda industries
 • Paint industry
 • Chemical industry for bleaching
 • Water filtration
 • Production of Metallic Magnesium
 • Processing of MgO from seewater and underground magnesium chloride
 • Refrakter tuğla ve harçların üretiminde.
 • Refractory bricks and mortars
 • Iron-Stell industry

DOLOMİT

Dolomit, kayaçları oluşturan yaygın bir mineral olup kalsiyum magnezyum karbonattan oluşan susuz bir karbonat mineralidir. Kireçtaşlarından kalsiyum oksit yerine (CaO) büyük miktarda yada tamamen MgO´in girmesi ile meydana gelmektedir.

Kimyasal Yapısı, CaMg(CO3)2

Mohs sertlik çizelgesine göre sertliği, 3,5 – 4

Özgül ağırlığı, 2,8 – 2,9 gr/cm3

Kimyasal Bileşeni:

CaCO3  : % 54.35
CaO  : % 30.4
MgCO3 : % 45.65
MgO : % 21.7
CO2 : % 47.9

Dolamit Kullanım Alanları

⦁ Seramik sanayiinde.
⦁ Yol inşaatlarında ve beton yapımında dolgu maddesi olarak.
⦁ Ziraat’te, gübre yapımında dolgu maddesi olarak ve toprak ıslahında.
⦁ Cam ve soda sanayiinde üretimde.
⦁ Boya sanayiinde dolgu maddesi olarak.
⦁ Kimya sanayiinde beyazlatıcı olarak.
⦁ Suyun filtrasyonunda.
⦁ Metalik Magnezyum üretiminde
⦁ Deniz suyundan ve yer altındaki Magnezyum tuzlarından MgO üretiminde.
⦁ Refrakter tuğla ve harçların üretiminde.
⦁ Demir-Çelik sanayiinde demir cevherinin sinterlenmesinde, çelik üretiminde cüruf yapıcı ve refrakter tuğlaları koruyucu olarak.