Mission

Mission - TEB Mining
  • Providing maximum productivity and efficiency at the all process by the approach continuous improvement.
  • Pursuing and implementing sustainable environment policies.
  • Improving workplace and increasing awareness of employees in occupational safety.
  • Sürekli gelişim yaklaşımı ile tüm süreçlerde maksimum verim sağlamak.
  • Sürdürülebilir çevre politikalarını takip etmek ve uygulamak.
  • İş güvenliği konusunda çalışanların farkındalığını arttırmak ve işyerini geliştirmek.